Suïcidaiteit, zelfdoding, zelfmoord of hoe je het ook wilt noemen is iets dat in alle lagen van de bevolking voorkomt. De meeste mensen besteden er liefst niet teveel aandacht aan. Angst dat wat je zegt of schrijft als een ’trigger’ wordt ervaren houdt je vaak tegen.

Bel wanneer nodig  113 zelfmoordpreventie, bereikbaar via telefoonnummer 113, of gratis 0900-0113. Chatten kan ook, via  113.nl.

In de praktijk blijkt soms dat er toch een drempel is om dit te doen. Als je iemand naar 113 verwijst en je vraagt de volgende dag nog eens of de persoon in kwestie al heeft gebeld dan krijg je vaak ontwijkende antwoorden en na drie keer navragen is de kans groot dat je verder wordt genegeerd. 
Er kunnen meer redenen zijn waarom mensen die hulp nodig hebben zich niet (meer) tot 113 wenden. In dergelijke gevallen kan een vertrouwenspersoon een (tussen)oplossing zijn.

Als LHBTI+er heb je soms je heel eigen problemen, waarvoor bij andere mensen niet altijd begrip is. Transgender mensen kunnen dat gevoel zelfs ervaren bij een genderpsycholoog.

Vertrouwenspersonen van ESP doen wat van hen kan en moet worden verwacht. Ze luisteren vooral. Ze blijven luisteren en weten wanneer ze welke vragen moeten stellen. Ook wanneer juist niet. Ze nemen, waar mogelijk, ook meer tijd. Ze worden niet geleid, gestuurd of beperkt in de hoeveelheid tijd die ze aan een situatie besteden. Ze doen dit vrijwillig en worden niet door een uurwerk gestopt.

Vertrouwenspersonen van ESP hebben intensieve trainingen gevolgd bij 113-Zelfmoordpreventie en Arkin GGZ en beschikken over hands-on ervaring. Een continue leerprogramma is in ontwikkeling.

LHBTI en behoefte aan een gesprek? 085 201 301 4

Is je vraag LHBTI-gerealeerd? Bijvoorbeeld een gezinslid of andere naaste
die onverwacht ‘uit de kast komt’? 085 201 301 4

Denk je aan zelfmoord? Eerst 113,
dan als je dat nodig vindt 085 2012 123